Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 21/04/2016 tại hội trường công ty cổ phần công nghiệp Kim Bình, Công ty cổ phần Hòa Bình (HBC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng với sự tham gia của khoảng 30 cổ đông, đại diện 84,97% cổ phần có quyền biểu quyết

Thay mặt Ban lãnh đạo, Ông Lê Quang Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Năm 2015, Công ty cổ phần Hòa Bình đạt doanh thu 512 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là 29 tỷ đồng vượt 52% kế hoạch năm. Đối với kế hoạch năm 2016, Ban lãnh đạo đề ra kế hoạch doanh thu đạt 582 tỷ đồng tăng 14% so với kết quả năm 2015. Theo nhận định của Ban lãnh đạo, năm 2016 các nhóm sản phẩm mới phát triển đã bắt đầu được thị trường trong nước chấp nhận, ngành công nghiệp phụ trợ đã bắt đầu có những khách hàng đầu tiên, hứa hẹn đem lại kết quả khả quan trong những năm tiếp theo. Đồng thời, HBC sẽ đầu tư thành lập 01 công ty con chuyên phân phối các sản phẩm máy nông nghiệp tại Long An, dự kiến đi vào hoạt động 5/2016 và mở rộng xuất khẩu một số sản phẩm phu kiện nông nghiệp qua các nước trong Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC).
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:
  • Thông qua báo cáo tại chính đã kiểm toán năm 2015
  • Thông qua nội dung điều lệ HBC sửa đổi
  • Thông qua việc thành lập nhóm công ty HBG
  • Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015
  • Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Kế Minh trở thành thành viên HĐQT chính thức
  • Thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Quang Cảnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  • Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho HBC năm 2016
  • Thông qua việc khôi phục mức thù lao hàng tháng của HĐQT như trước khi giảm 20% từ năm 2013 do tình hình kinh doanh của công ty
  • Thảo luận và thông qua mức trích thưởng năm 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm Soát

Nhận được sự nhất trí cao thông qua tỷ lệ phiếu thuận với các nội dung của chương trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban Lãnh Đạo và CBCNV của công ty cổ phần Hòa Bình đồng tâm hợp sức vượt qua thử thách để đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu 582 tỷ đồng trong năm 2016”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mừng 08/03 và sinh nhật HBC lần thứ 17

Vào ngày 09/03/2018, Công ty Cổ phần Hòa Bình...

Chuyến du lịch thường niên của Công ty Cổ Phần Hòa Bình ( HBC)

Công ty Cổ Phần Hòa Bình vừa trải chuyến du lịch...

HBC- Diễn tập Phòng cháy chữa cháy ( PCCC) 2017

Nhằm trang bị kiến thức cũng như những trải...

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 Công Ty Cổ Phần Hoà Bình

Vào ngày 21.04.2017, Đại hội cổ đông thường niên...

Mừng lễ 8/3 và sinh nhật HBC 16 tuổi.

Chiều ngày 08/03/2017 tại công ty cổ phần Hòa...