HBC

Home / Lịch sử công ty

Lịch sử công ty


Là công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm máy động lực uy tín, nổi tiếng trên toàn thế giới như Kubota, Fiat Powertrain Technology (FPT), Linz, Iveco, Kohler, Martin….
Quá trình phát triển của công ty Cổ Phần Hòa Bình (HBC) như sau:

1989

Hoạt động dưới tên gọi là Trung Tâm Máy, một bộ phận của Công Ty Cơ Khí Thủy Sản 3 (SEAMECO) thuộc Bộ Thủy Sản Việt Nam

1994

HONDA MOTOR Co., Ltd Nhật Bản chính thức công nhận SEAMECO là nhà phân phối sản phẩm máy động lực và phụ tùng tại Việt Nam

2001

– HBC & TBC – Công ty thành viên của HBG tại Hà Nội được thành lập
– HBC là nhà phân phối của FPT

2003

 • HHBC – Công ty thành viên  của HBG được thành lập tại Đà Nẵng

2006

 • HBC là nhà phân phối của SIAM KUBOTA COPORATION (SKC)
 • HBC là nhà phân phối chính thức của Lombardini

2007

 • KBI- thành viên của HBG được thành lập

2009

 • LBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại An Giang
 • GBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại Đăk Lắk

2012

 • AKBC- thành viên của HBG được thành lập tại Đồng Nai

2014

 • HBC là nhà phân phối của KMC, Yeishen, Magdalena, Nitto Seiko, Mater Macc
 • HBC kết thúc Hợp đồng phân phối với Honda

2015

 • HBC là nhà phân Martin Sprocket and Gear, Alpego

2016

 • AKiBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại Long An

Lịch sử công ty


Là công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm máy động lực uy tín, nổi tiếng trên toàn thế giới như Kubota, Fiat Powertrain Technology (FPT), Linz, Iveco, Kohler, Martin….
Quá trình phát triển của công ty Cổ Phần Hòa Bình (HBC) như sau:

1989

Hoạt động dưới tên gọi là Trung Tâm Máy, một bộ phận của Công Ty Cơ Khí Thủy Sản 3 (SEAMECO) thuộc Bộ Thủy Sản Việt Nam

1994

HONDA MOTOR Co., Ltd Nhật Bản chính thức công nhận SEAMECO là nhà phân phối sản phẩm máy động lực và phụ tùng tại Việt Nam

2001

– HBC & TBC – Công ty thành viên của HBG tại Hà Nội được thành lập
– HBC là nhà phân phối của FPT

2003

 • HHBC – Công ty thành viên  của HBG được thành lập tại Đà Nẵng

2006

 • HBC là nhà phân phối của SIAM KUBOTA COPORATION (SKC)
 • HBC là nhà phân phối chính thức của Lombardini

2007

 • KBI- thành viên của HBG được thành lập

2009

 • LBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại An Giang
 • GBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại Đăk Lắk

2012

 • AKBC- thành viên của HBG được thành lập tại Đồng Nai

2014

 • HBC là nhà phân phối của KMC, Yeishen, Magdalena, Nitto Seiko, Mater Macc
 • HBC kết thúc Hợp đồng phân phối với Honda

2015

 • HBC là nhà phân Martin Sprocket and Gear, Alpego

2016

 • AKiBC – Công ty thành viên của HBG được thành lập tại Long An