Product Tag - Chảo phá lâm Ingersoll

  • chao pha lam

    Chảo phá lâm Ingersoll

    0 out of 5
    • Chuyên dùng cho các tác vụ nặng như phá lâm, cày lật cải tạo đất.
    • Thép chuyên dụng chống bể khi gặp vật cản.