HBC

Phốt chặn dầu máy cày

  • Phốt cao cấp cho máy kéo Kubota đời mới (KVC) .
  • Xuất xứ Đài Loan.
  • Website NCC: https://www.yeishien.com

Yeishien là nhà sản xuất phốt chặn dầu hàng đầu tại Đài Loan

– Phốt nhớt vi sai trước (34070-12220) cho máy kéo dòng L3408, L4508

– Phốt đầu động cơ (16433-04460) cho máy kéo, máy GDLH Kubota  L3408, L4508 ,M6040, DC60, DC70

Tên và mã sản phẩm Loại máy
Phốt nhớt đuôi chuột (35340-25360) L4508
Phốt nhớt vi sai trước (34070-12220) L3408, L4508
Phốt đầu động cơ (16433-04460) L3408, L4508 M6040, DC60
Phốt trục lái trước (TC230-13040) L4508, M5000 M6040
Phốt đùi trước (34070-13370) L3408, L3108 M5000, L4508
Phốt đùi sau (31339-44510) L3408, L3108
Phốt cầu sau (TD250-27560) L4508, GL29 L4200, SS43