HBC

Phốt nhớt máy gặt đập liên hợp

Yeishien là nhà sản xuất phốt chặn dầu hàng đầu tại Đài Loan

Môt số phốt nhớt máy gặt đập liên hợp:

  1. Phốt chặn bụi nâng hạ hàm(5T050 – 27570) cho máy gặt đập liên hợp DC60

  1. Vòng Sil lớn piston hộp số(04811-07850) cho máy gặt đập liên hợp DC60

 

3.Vòng sil nâng hạ hàm(04817-00480) cho máy gặt đập liên hợp DC60

  1. Phốt nhớt HST(5T050-39562) cho máy gặt đập liên hợp DC60

 

Tên và mã sản phẩmLoại máy
Vòng Sil lớn piston hộp số (04811-07850)DC 60
Vòng Sil nhỏ piston hộp số (04811-07630)DC 60
Phốt nhớp bộ phân phối (YW077-00610)DC 60
Phốt ben nâng hạ hàm (5T050-27580)DC 60
Phốt đùi DC60 (58813-16450)DC 60, DC 70
Phốt nhớt HST (5T050-39562)DC 60
Phốt chặn bụi nâng hạ hàm (5T050-27570)DC 60
Vòng sil nâng hạ hàm (04817-00480)DC 60
Phốt bơm nâng hạ hàm (5H470-27109)DC 60
Phốt bánh tăng xích DC60 (34150-11150)DC 60
Phốt bánh lăn đỡ DC60 (T2250-84610)DC 60
Phốt bánh lăn đè DC60 (52954-21560)DC 60
Phốt nhớt hộp xylanh đập (09530-58011)DC 60
Phốt Bánh lăn đỡ DC70 (5T070-23850)DC 70
Phốt bánh lăn đè DC 70 (5T070-23210)DC 70