HBC

Dàn xới lưỡi đứng Alpego RA 25-70 HP

Dàn xới lưỡi đứng Alpego RA 25-70 HP còn gọi là Dàn bừa quay Alpego RA 25-70 HP
Công dụng:

  • Sử dụng trong giai đoạn làm đất sau cày, giúp đất tơi nhuyễn bề mặt.
  • Thích hợp cho loại đất khô, kết cấu đất chặt, và bề mặt ít tàn dư thực vật như: dây leo, cỏ.
  • Website NCC: https://www.alpego.com/en/home-en/

– Dàn bừa quay Alpego RA sử dụng cho các dòng máy kéo có công suất nhỏ.

– Công dụng: Sử dụng trong giai đoạn làm đất sau cày, giúp đất tơi nhuyễn bề mặt. Thích hợp cho loại đất khô, kết cấu đất chặt, và bề mặt ít tàn dư thực vật như: dây leo, cỏ.

– Độ sâu làm việc có thể đạt đến 190mm trong điều kiện tối ưu.

– Bề rộng làm việc 1,10-2,30m , phù hợp cho các dòng máy kéo 25- 70HP.

Thông số kỹ thuật Dàn bừa quay Alpego RA 25-70 HP: