Dàn xới lưỡi đứng Alpego BD 50-100 HP

Dàn xới lưỡi đứng Alpego BD 50-100 HP còn gọi là Dàn bừa quay Alpego BD 50-100 HP

Công dụng:

  • Sử dụng trong giai đoạn làm đất sau cày, giúp đất tơi nhuyễn bề mặt.
  • Thích hợp cho loại đất khô, kết cấu đất chặt và bề mặt ít tàn dư thực vật như: dây leo, cỏ.
  • Kết cấu khung dàn chắc chắn giúp dàn đáp ứng được điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.
  • Website NCC: https://www.alpego.com/en/home-en/

– Dàn bừa quay Alpego BD sử dụng cho các dòng máy kéo có công suất vừa và lớn.

– Công dụng: Sử dụng trong giai đoạn làm đất sau cày, giúp đất tơi nhuyễn bề mặt. Thích hợp cho loại đất khô, kết cấu đất chặt và bề mặt ít tàn dư thực vật như: dây leo, cỏ.

– Độ sâu làm việc có thể đạt đến 250mm trong điều kiện tối ưu.

– Bề rộng làm việc 1.8, 2.05, 2.3 và 2.5 m,cho các dòng máy kéo 50- 100HP. Kết cấu khung dàn chắc chắn giúp dàn đáp ứng được điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

Thông số kỹ thuật Dàn bừa quay Alpego BD 50-100 HP: