thong-bao-khach-hang-trung-thuong-chuong-trinh-mua-kubota-nhan-nokia-1003-4