Lễ ra mắt máy gặt bắp CK70 và các loại máy canh tác Kubota dùng cho cây bắp