Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập “HBC 15 năm – Một giá trị”