Hội nghị khách hàng HBC – SKC 12/12/2016 Tại PULLMAN Vũng Tàu