Product Tag - Lưỡi xới Cumar MAS-01

  • Luoi xoi Cumar MAS-01

    Lưỡi xới Cumar MAS-01

    0 out of 5
    • Chuyên dùng cho đất ruộng pha cát.
    • Phù hợp cho các dàn công tác của máy kéo Kubota như dàn xới RX135, dàn xới  RX220H, Dàn xới RX240