Product Tag - Dàn xới lưỡi đứng Alpego RA 25-70 HP