Product Tag - Dàn cày ngầm Alpego KD 50-130 HP

  • Dàn cày ngầm Alpego KD 50-130 HP

    0 out of 5
    • Độ sâu làm việc: 40-55cm.
    • Mục đích: phá vỡ tầng đế cày, tăng khả năng hấp thụ nước và oxy cho đất, cải thiện cơ lý tính của đất,  giúp phát tiển hệ sinh vật có lợi giúp bộ rễ phát triển tốt nhất là đối với các cây trồng cần tầng đất canh tác dày như: mía, mì ( sắn)…
    • Website NCC: https://www.alpego.com/en/home-en/