Động cơ dầu KUBOTA

 • D905-D1005-D1105

  0 out of 5
  • Thiết kế tiên tiến của hệ thống đốt có thể tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả.
  • Hiệu suất cao với mức tiêu hao nhiên liệu thấp.
  • Ô nhiễm tiếng ồn thấp.
  • Hệ thống sưởi công nghệ cao thúc đẩy Động cơ có thể chạy ở -20 o C
 • Động cơ dầu D905-D1005-D1105

  0 out of 5
  • Buồng đốt có cấu tạo dạng lốc xoáy, đảm bảo đốt sạch hỗn hợp hòa khí
  • Công suất phát ra cao và suất tiêu hao nhiên liệu thấp
  • Độ ồn thấp
  • Hệ thống xông hiện đại đảm bảo động cơ có thể khởi động được ở nhiệt độ -20oC
  • Website NCC: https://www.kubota.com/
 • Động cơ dầu V1305-V1505-D1403

  0 out of 5
  • Buồng đốt có cấu tạo dạng lốc xoáy, đảm bảo đốt sạch hỗn hợp hòa khí
  • Công suất phát ra cao và suất tiêu hao nhiên liệu thấp
  • Độ ồn thấp
  • Hệ thống xông hiện đại đảm bảo động cơ có thể khởi động được ở nhiệt độ -20oC
  • Website NCC: https://www.kubota.com/
 • V1903

  Động cơ dầu D1703-V1903-V2203

  0 out of 5
  • Buồng đốt có cấu tạo dạng lốc xoáy, đảm bảo đốt sạch hỗn hợp hòa khí
  • Công suất phát ra cao và suất tiêu hao nhiên liệu thấp
  • Độ ồn thấp
  • Hệ thống xông hiện đại đảm bảo động cơ có thể khởi động được ở nhiệt độ -20oC
  • Website NCC: https://www.kubota.com/
 • Động cơ dầu V2003T-V3300-V3300T

  0 out of 5
  • Buồng đốt có cấu tạo dạng lốc xoáy, đảm bảo đốt sạch hỗn hợp hòa khí
  • Công suất phát ra cao và suất tiêu hao nhiên liệu thấp
  • Độ ồn thấp
  • Hệ thống xông hiện đại đảm bảo động cơ có thể khởi động được ở nhiệt độ -20oC
  • Website NCC: https://www.kubota.com/