Các biên bản kiểm phiếu tại đại hội thường niên 2016

click vào đây để xem chi tiết

mục tiêu thu mua phế kiệu inox của công ty sơn báu là làm ăn chân chính bằng công sức mình để thu mua phế liệu inox tốt nhất co bà con, lấy niêm tin của khách hàng để thu mua phế liệu inox lâu dài, thanh toán ngay sau khi hoàn tất thu mua phế liệu inon https://sonbau.com/thu-mua-phe-lieu-inox nên khách hàng cực kỳ tin dùng dịch vụ thu mua phế liệu inox của SƠn báu hiện nay.